N B9

Norge: Bryggen, Bergen


fuþor
þbiss

-


Bägaren av trä med runor på botten finns i Bryggens museum i Bergen. Där finns en del svårlästa runor, men museet nöjer sig med att återge början av runraden, fuþor, i sin förklaring.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15