Nä 11

Närke: Hummelsta, Odensbacken, Askers socken


: biorn : auk : keiruatr : letu : resa : sten : þensa : eftiR :: eibiurn : faþur : sin : kuþ : hialbi selu : hans :

Björn och Geirvat lät resa dena sten efter Eibjörn, sin fader. Gud hjälpe hans själ.


Runstenen står i en stenmur 30 meter väster om väg 207 i norra änden av Odensbacken, mitt emot Segersjövägen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-25

Tillbaka till listan