Nä 12

Närke: Stora Mellösa kyrka


: ika : let : rietR : eftR : asl : s-ukn : sin :

Inga lät resa [stenen] efter Aslak, sin styvson


Runstenen står rest på kyrkogården söder om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2005-07-10