Nä 13

Närke: Stora Mellösa kyrka


Foto © Christer Hamp 2005-07-10