Nä 13

Närke: Stora Mellösa kyrka


sbialbuþi : l... ... auk : ...

Spjallbudi l[ät resa stenen efter] ... och ...


En del av runstenen sitter inmurad i vapenhuset i östra väggen, ett mindre fragment ligger nedanför det på golvet. På golvet intill runstenen står också ett gravklot.

Foto © Christer Hamp 2005-07-10