Nä 14

Närke: Bärsta, Rönneberga, Stora Mellösa socken


Foto © Christer Hamp 2005-07-10