Nä 14

Närke: Bärsta, Rönneberga, Stora Mellösa socken


: uibug : risti : sitin : efitr : -(u)in : sun : sin : auk :: rikui :

Vebjörg reste stenen efter Sven, sin son, och Rikve [reste också stenen]


Runstenen står på en privat tomt, väl synlig från vägen.

Foto © Christer Hamp 2005-07-10

Tillbaka till listan