Nä 15

Närke: Åsby, Stora Mellösa socken


anuatr : let : hika : sten : þana : eftR : bul(i) : --þur : --n : han : uaþ : tuþ : i : uinyu : þ- : f-... ...(u)biu a-s-uar :

Anund lät hugga denna sten efter Bolle, sin fader. Han dog på Vinön ...


Det stora granitblocket ligger i en sluttning mellan några bostadshus och en åker. På vägens östra sida ett hundratal meter söder om stenen syns rester av en gammal väg, följ den norrut till stenen.
Vinön är sannolikt den ö som ännu kallas Vinön, några kilometer öster om stenen.

Foto © Christer Hamp 2014-04-20