Nä 18

Närke: Kumla by, Hovsta Socken


... ...--n : froknan : tre... ... hulmi : sun : hans : ... ...y...

"...sin, en modig ung man ... Holme, hans son ...


Fragmentet finns nu i Örebro läns museum

Foto © Christer Hamp 2004-06-18

Tillbaka till listan