Nä 19

Närke: Täby kyrka


-

-


Runstenen är inmurad i sakristians östra vägg i markhöjd, synlig utifrån. Inskriften är en nonsensinskrift med riktiga runor, men vända lite hur som helst, och med tvimadur-runan ᛯ som annars bara förekommer på runstavar. Ristningen är ganska kantig och verkar vara gjord av en ovan runristare.

Foto © Christer Hamp 2016-03- 27