Nä 26

Närke: Glanshammars kyrka


: þorkeR : auk : tu-...--a : --(t)u : kera : mer-- ...(i)R : bruna : faþur : sin : auk : moþur : sina : hulmu :

Torgeir och ... lät göra minnesmärket efter Brune, deras fader, och deras moder Holma


Den svarta stenen sitter omkring fyra meter upp på kyrkans vita västfasad. Eventuellt är den en parsten till Nä 27

Foto © Christer Hamp 2016-03-28

Tillbaka till listan