Nä 27

Närke: Glanshammars kyrka


-

-


Stenen är inmurad på insidan av östra kyrkogårdsmuren. Den har inga runor. Eventuellt är den en parsten till Nä 26.

Foto © Christer Hamp 2007-06-25

Tillbaka till listan