Nä 27

Närke: Glanshammars kyrka


Foto © Christer Hamp 2007-06-25