Nä 29

Närke: Apelboda, Glanshammars socken


bofriþr : let resa eftir biurn : bruþur : si(n) : han uar farin fultrekila

Botfrid lät ersa stenen efter Björn, sin broder. Han hade farit modigt.


Runstenen står rest på en åkerholme vid den gamla eriksgatan, 50 meter sydöst om landsvägen Glanshammar - Fellingsbro.

Foto © Christer Hamp 2007-06-25