Nä 31

Närke: Södra Lunger, Götlunda socken


helgulfR : auk : keiRlifR : þeiR : kerþu : eftiR : sigmunt : bruþur sin

Helgulv och Gerlev, de gjorde [ minnesmärket ] efter Sigmund, sin broder


Stenen är rest på Lungeråsens södra del och står mitt i en skepssättning. Efter dagens förhållanden kanske man hellre kan beskriva det som att den står norr om ett bostadshus.

N 59.304565
E 15.679278

Foto © Christer Hamp 2016-03-28