N 32

Närke: Urvalla, Runeberg, Götlunda socken


: ulfr : auk : anuntr :: titu : reisa : stein :
: eftiR : (h)(u)---... ...---ur : sin : boana : kunuR :

Ulv och Anund lät resa stenen efter Holme, sin fader, Gunnas make


Runstenen står rest på en villatomt 30 meter norr om väg 570 i Runeberg. Det finns en särskild grind i staketet för besökare till runstenen.

Foto © Christer Hamp 2014-04-21