Nä 34

Närke: Nasta, Rinkaby socken


: þureiþ : lit : raisa : stein : eftir : lyþbyurn : sun sin : nutan :

Tored lät resa stenen efter Lydbjörn, sin gode son


Runstenen står sedan 1950-talet rest på norra sidan om landsvägen vid Nasta, 3 km nordväst om Glanshammar. Tidigare stod den på andra sidan vägen. Stenen är sliten och ristningen är grund, men den höggs delvis om på 1800-talet av en privatperson som ville "bättra på" ristningen.

Foto © Christer Hamp 2013-06-06