Nä 33

Närke: Rinkaby kyrka


-

-


Dopfunten finns nu i Örebro läns museum. Inskriften är en s.k. nonsensinskrift och har ingen betydelse.

Foto © Christer Hamp 2004-06-18