Nä 8

Närke: Kräcklinge kyrka


...nu + etu(r)kn + kn...i + rstui + sitn + -... ... + ... ...--busn... ...--... ...ku...rsau ×

... reste sten ...


Stenen finns i västra kyrkogårdsmuren, till vänster om ingången. Den har stått på olika platser och finns på sin nuvarande plats sedan början av 1900-talet. Inskriften har inte kunnat tolkas, förutom orden "reste sten".

Foto © Christer Hamp 2016-03-27