Nä 9

Närke: Vesta, Kumla socken


k...-- * riþi : stin : þna : eftR : erbrn : -(u)...- : s(i)n :

... reste denna sten efter Ärnbjörn, sin make.


Stenen står vid en liten grusväg ett par kilometer söder om Hällabrottet. Strax öster om korsningen Yxhultsvägen - Kalkugnsvägen/Hynnebergsvägen i Hällabrottet står en skylt "Hjortsberga 3 km". Följ grusvägen ett par kilometer söderut förbi ett fabriksområde, så syns stenen på vägens västra sida, mitt emot en sommarstuga. Inskriftens början, där namnet på den kvinna som lät resa stenen stått, är skadad.

Foto © Christer Hamp 2004-06-20

Tillbaka till listan