Ög 102

Östergötland: Kaga prästgård


+ sinkR : let --... ... ... eftiR : friþelfi : kunu : sina : kuþ hialbi : sialu [h]inaR

Sink lät ... efter Fridälv, sin hustru. Gud hjälpe hennes själ


Gravhällen av kalksten finns nu i Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, en trappa ned i det s.k. öppna arkivet. Den fanns tidigare i den biblioteksbyggnad som brann ned 1996, och skadades i branden.

Foto © Christer Hamp 2005-04-16

Tillbaka till listan