Ög 100

Östergötland: Ringarums kyrka


suain nuk suainal[tr · ra]istu ... ... ... ...l faþur ...

Sven och Svenald reste [stenen efter ... sin ] fader


Det som återstår av stenen sitter klamrat till väggen i vapenhuset. Tidigare har den legat på kyrkogården och på Söderby gård.

Foto © Christer Hamp 2018-06-16