Ög 113

Östergötland: Nykvarn, S:t Lars socken


: uerun : let : resa : sten : þena : eftiR : bofa : sun : sin : aouk : eftiR : eskerþi : totur sina kuþ : hiulbi : seol : þeRa

Värun lät resa denna sten efter Bove, sin son, och efter Åsgärd, sin dotter. Gud hjälpe deras själ


Runstenen står rest på en kulle på norra sidan om Runstensgatan i Linköping. Den påträffades 1878 i Stångån intill stenens nuvarande plats. Den har troligen ingått i en brokonstruktion.

Foto © Christer Hamp 2021-09-06