Ög 115

Östergötland: Ånväga, Skeda socken


Isburn : risþi : stin : eftiR : l - k

Äsbjörn reste stenen efter I -


Runstenen står rest på en kulle i en beteshage 50 meter väster om väg 706 ett par hundra meter norr om Ånväga gård. Tolknigen ovan är efter Östergötlands Runinskrifter, men idag är inte mycket kvar av runorna. Frågan är, om det verkligen gick att läsa så mycket ens kring 1870.

Foto © Christer Hamp 2014-04-19