Ög 132

Östergötland: Heda kyrka


hulmstein : reisþi : stein : þena : auk : bru kiarþi : eftiR : miur : faþur : sin : iR : buki : i : iatunstaþum :

Homsten reste denna sten och gjorde denna bro efter Myr [?], sin fader, som bodde i Jättingstad


Stenen sitter inmurad i kyrkans vägg, synlig från utsidan. Fram till mittan av 1800-talet stod den på kyrkogården. Jättingstad ligger cirka 2 km söder om Heda kyrka.

Foto © Christer Hamp 2013-06-09

Tillbaka till listan