Ög 133

Östergötland: Häggestad, Heda socken


: brutr : reisþi : stein : þesa : eftiR : sagsa : faþur : sin : auk eftiR : ut : bruþur : sin : kuþ : hialbi : þeim

Brodd reste denna sten efter Saxe, sin fader, och efter Odd, sin broder. Gud hjälpe dem.


Stenen står mellan ett par resta stenar utan inskrift på västra sidan om vägen mellan Heda och Ödeshög.

Foto © Christer Hamp 2017-07-22

Tillbaka till listan