Ög 146

Östergötland: Dagsbergs kyrkogårdsmur


× ufraþ × siti skin ... (r)ulf (f)aur sin × rkil uk ...k stin þina +

Ofrad satte stenen ... Rolf, sin fader, Arnkel och ... denna sten


Runstenen står rest utanför västra kyrkogårdsmuren

Foto © Christer Hamp 2016-03-26

Tillbaka till listan