Ög 147

Östergötland: Furingstads kyrka


suin * auk * satar * þa[im *] kirþu s(b)akaR * iftiR * fukla * br(u)þur*sun * sin

Sven och Sandar de gjorde spänger efter Fugle, deras brorson


Runstenen står rest utanför kyrkogårdsmuren på södra sidan

Foto © Christer Hamp 2016-03-26

Tillbaka till listan