Ög 157

Östergötland: Tingstads kyrkogård


--ti- + karþi × br(u) + þasi + a-tiR + hemkil + auk * siba sunu × sina

Afrid gjorde denna bro efter Hemkel och Sibbe, sina söner


Runstenen står sedan 1941 rest på kyrkogården öster om kyrkan. Tidigare fanns den i sydöstra kyrkogårdsporten.

Foto © Christer Hamp 2016-03-26

Tillbaka till listan