Ög 158

Östergötland: Tingstads kyrka


suartufþi × rasti × stain × þisa × iftiR + uiktiarf × faþur × s-- ×

Svarthövde reste denna sten efter Vigdjärv, sin fader


Runstenen står sedan 1957 rest på kyrkogården öster om kyrkan. Den påträffades 1955 vid långhusmurens sydvästra hörn. Den har utgjort en del av golvet i det vapenhus som fram till 1860 fanns där. Tidigare har den kallats Ög FV1959;95.

Foto © Christer Hamp 2016-03-26

Tillbaka till listan