Ög 162

Östergötland: Kullerstads bro


+ hakun + karþi + bru + þasi + ian + su skal + haita + kunas + bru + iai saR + uaR × sua + hakunaR +

Håkon gjorde denna bro och den ska heta Gunnars bro. Och han var Håkons son.


Runstenen står rest vid vägen Runslingan, 250 m norr om Skärblackavägen och 500 m norr om Kullerstads kyrka, på östra sidan om en bro över en bäck. Mitt emot runstenen står en sten rest på 1920-talet med runstenens text skriven på modern svenska.

Foto © Christer Hamp 2013-05-12