Ög 161

Östergötland: Kimstads kyrkogård


× suen [×] auk × þeR × bryþr × r[istu × stein × iftR × kaþur × sin × iart × kuþ × h...]lbi × aut × has × auk × kus × muþ[-R × i × lius ×]

Sven och hans bröder reste stenen efter deras fader Jarl. Gud hjälpe hans ande och Guds moder till ljuset.


Stenen står på kyrkogården norr om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2013-05-12

Tillbaka till listan