Ög 180

Östergötland: Gammalkils kyrka


[haltan :] (r)ist * stin * þasi : hrulf : faþu [: sin :] (u)(a)(s) ku(þ)

Halvdan reste denna sten efter Rolf, sin fader. Han var god.


Runstenen står rest på insidan om västra kyrkogårdsmuren, närmast kyrkans sydvästra hörn. Den är numera hårt sliten, men texten är känd genom äldre avbildningar.

Foto © Christer Hamp 2014-07-27