Ög 181

Östergötland: Ledbergs kyrkogård


(b)isi : sati : st(n) : þ(a)s(i) : iftiR : þurkut : ui(n)(u)(a)(l)(i)t : faþu(r) : sin : uk : þu : kuna : baþi : þmk:iii:sss:ttt:iii:l(l)l

Bise satte denna sten efter Torgöt .. sin fader, de båda (Bise) och Gunna (reste stenen). Tistel, mistel, kistel.


Stenen står på kyrkogården i yttersta hörnet, mot omgivande åkermark. Den är rikt illustrerad med fyra krigare, två djur, en båt och ett kors.

Foto © Christer Hamp 2019-08-04

Tillbaka till listan