Ög 183

Östergötland: Kärrsjö, Ledbergs socken


* aki * uruni * risti * ifti * (b)ui * [bruþur] ...

Åke ristade runorna efter Bue, sin broder


Runstenen står rest på södra sidan om vägen Kärrsjö – Maspelösa, mitt emot avtagsvägen till Södra Torp.

Foto © Christer Hamp 2006-04-29

Tillbaka till listan