Ög 182

Östergötland: Ledbergs kyrkogård


-

-


Gravhällen av kalksten står i vapenhuset, klamrad till östra väggen. Den stod tidigare rest på kyrkogården. Hällen saknar inskrift.

Foto © Christer Hamp 2019-08-04