Ög 184

Östergötland: Sjögestads kyrka


× saþur + risti + ifti + þura + buþur + sin + uar + tauþr +

Sätor[?] reste [stenen] efter Tore, sin broder, [som] dog


Stenen står till höger om ingången till Sjögestads kyrkogård.

Foto © Christer Hamp 2004-07-31

Tillbaka till listan