Ög 201

Östergötland: Veta kyrkogård


: karli : auk * þeR : kunaR ÷ restu : stein : þensi

eftR * hamnta : bruþur : sin * trik ** kuþan : kuþ * hialbi * salu * has

Karle och Gunnar de reste denna sten efter Håmunde, sin broder, en god ung man. Gud hjälpe hans själ.


Stenen står intill kyrkan sedan 1967. Den låg tidigare i östra kyrkogårdsmuren.

Foto © Christer Hamp 2013-06-09

Tillbaka till listan