Ög 202

Östergötland: Gottlösa, Veta socken


* kiR... * risti * stina * þisi * iftim stinkl * þiR * uaRu : suniR : biarnaR

Gere reste dessa stenar efter Stenkil. De var Björns söner.


Stenen stod tidigare på en villatomt i Gottlösa by, på norra sidan av väg 206. 20 meter till höger om den stod Ög 203. Numera står båda stenarna mellan Veta kyrkas kyrkogårdsmur och bilparkeringen.

Foto © Christer Hamp 2013-06-09

Tillbaka till listan