Ög 203

Östergötland: Gottlösa, Veta socken


...R * k-k- (r)(i)(s)(t)(i) stin * þensi * ... uiurn * sui ...

... reste denna sten efter Vibjörn, sin son.


Stenen stod tidigare på en villatomt i Gottlösa by, på norra sidan av väg 206. 20 meter till vänster om den stod Ög 202. Numera står båda stenarna mellan Veta kyrkas kyrkogårdsmur och bilparkeringen.

Foto © Christer Hamp 2004-07-30

Tillbaka till listan