Ög 213

Östergötland: Västerlösa kyrka


: steinlauk : let : lekia : stein : þena : ufiR : (a)(l)ui : sun : sin : kuþ : hiabi : siol : hans : auk : kus : moþiR :

Stenlög lät lägga denna sten över Alver, sin son. Gud och Guds moder hjälpe hans själ!


Gravhällen av kalksten står klamrad till vapenhusets östra vägg. Den hittades på kyrkogården år 1729 när en grav öppnades, och flyttades under 1800-talet in i vapenhuset. Den har gått i två bitar, som hålls ihop av ett järnband som går runt stenens kant.

Foto © Christer Hamp 2019-08-04