Ög 214

Östergötland: Egeby knekttorp, Västerlösa socken


ulf * risti * stin * [þisi * iftiR *] ufak * f[aþu]r * sin * auk * bru * þisi * k[ari]þi

Ulv reste denna sten efter Ofeg, sin fader, och gjorde denna bro.


Runstenen står rest i en häck på södra sidan om väg 1030 vid gården Humpen 1,5 km nordost om Västerlösa kyrka. På 1600-talet stod den på sin nuvarande plats, men ska tidigare ha stått på "Linds ägor" 150 meter österut, troligen vid den bäck som utgör gränsen mellan Lind och Egeby ägor.

Foto © Christer Hamp 2014-07-27