Ög 219

Östergötland: Lundby, Lillkyrka socken


a(u)(k)(a)utr : risþi : stin : þansi : RftiR : sikfus : mnk * sia *

Ögöt reste denna sten efter Sigfus, sin måg


Runstenen står rest på betesmark ett hundratal meter väster om Lundby gård, 1 km nordost om Lillkyrka kyrka. Namnet aukautr förekommer inte på andra ställen.

Foto © Christer Hamp 2013-05-12