Ög 220

Östergötland: Östra Skrukeby kyrka


: suen : auk : iki : letu : kiarua : kumbl : eftR :: uibiora : fnþur : sia : koþna : kuþ : hnlbi snlu : hnas : uel :

Sven och Inge lät göra minnesmärket efter Vebjörn, deras gode fader. Gud hjälpe hans själ väl.


Gravhällen av kalksten finns i gamla vapenhuset på kyrkans södra sida. Fram till 1888 låg den som valvsten över södra ingången till kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2013-05-12