Ög 22

Östergötland: Odenstomta, Kuddby socken


× asbiurn × auk × þiR ali × auk × urykia × raistu × stain × eftiR × þurkut + faþur * sin ×

Asbjörn och Alle och Orökja reste stenen efter Torgöt, sin fader


Runstenen står rest på gräsmattan framför bostadshuset på Odenstomta gård

Foto © Christer Hamp 2018-06-17