Ög 24

Östergötland: Örminge, Kuddby socken


... ...faiR raif

... efter Reif


Runstenen står, dåligt skött, bakom ett bostadshus väster om vägen Östra Husby - Kuddby

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan