Ög 228

Östergötland: Tuna bro, Östra Husby socken


hiþinkun × kiafluk : rastu × ftiR • ufak : buanta • sin hilbi kuþ ant hans •

Hedingun, Gjaflaug reste efter Ofeg, deras make. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står rest vid infarten till en villatomt 500 m nordost om Östra Husby kyrka. Den hittades vid plöjning av en åker 1906.

Foto © Christer Hamp 2013-03-30