Ög 229

Östergötland: Varby, Östra Husby socken


: austaen × auk × urykia : raistu + kumbl + þisa : at : haiRa : faþur sin × guþ hiul[b]i : onta has

Östen och Orökja reste detta minnesmärke efter Gere, sin fader. Gud hjälpe hans ande!


Runstenen står rest vid gården Sandtorp, 2 km öster om Östra Husby kyrka. Den är dokumenterad sedan 1600-talet, då den låg på en betesmark. På 1800-talet låg den framför en stugdörr och på en väg och blev då mycket nedsliten. 1891 flyttades stenen till sin nuvarande plats

Foto © Christer Hamp 2013-03-30