Ög 232

Östergötland: Östra Stenby kyrka


akuti : auk : ulf : þiR : litu : rasa : tsin þinsa aftiR : biruiþ : faþur sin

Agute och Ulf, de lät resa denna sten efter Bergvid, sin fader


Runstenen står sedan 1939 rest på kyrkogården väster om kyrkans huvudingång. Tidigare satt den inmurad i kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan