Ög 231

Östergötland: Östra Stenby kyrka


suin [: ak : t]sin : ak : iyan : ak rakn[i : þaiR r...u * kuml *] (a)ftiR : tsinar : fa(þ)[ur sin ...uþ * hialbi *] salu * tsinar * þ[ufr]... ...

Sven och Sten och Johan och Ragne, de reste kumlet efter Steinar, deras fader. Gud hjälpe hans själ. Steinar ...


Stenen står sedan 1939 inne i kyrkan vid dörren på södra långväggen.

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan